Skip links

آیا علت انتقال کرونا در بیمارستان ها سیستم های تهویه مطبوع هستند؟

با توجه به پرسش اکثر همکاران در رابطه با انتقال کرونا در بیمارستان ها توسط سیستم های تهویه مطبوع سوالاتی پرسیدن که به همراه جواب انها خدمت تمامی دوستان عرض می کنم.
۱-مگر استاندارد خاصی جهت تهویه در بیمارستانها وجود ندارد؟
جواب :استانداردتهویه بیمارستان از دوقسمت تشکیل شده
الف-اتاقهای عمل وحراحی
ب-اتاقهای بستری /ICU/CCUو..

جهت اتاقهای عمل وجراحی :ازسیستمهای هوارسان با بدنه داخلی تمام استیل و موتورفن های خاص بصورت تمام هوای تازه استفاده می شود(هواساز هایژنیک) و هیچ گردش هوایی وجود ندارد علاوه براین از فیلترهای خاص هپا و …و لامپ UV درمسیر ورود هوا استفاده می شود. در هر اتاق عمل حدود۹۰ درصد هوای ورودی هوای خروجی خواهیم داشت که همواره فشار هوای داخل اتاق عمل مثبت باشد وهنگام رفت وآمد پرسنل هوای بیرون داخل اتاق عمل نشود.

علت انتقال ویروس کرونا در بیمارستان توسط سیستم های تهویه مطبوع
انتقال کرونا در بیمارستان ها سیستم های تهویه مطبوع

حهت سایر فضاهای بیمارستانی ازسیستمهای تهویه مطبوع مشابه تهویه مطبوع خانگی استفاده می شود با این تفاوت که ۲۰ درصد هوای تازه توسط هوارسان به داخل هر فضا وارد می شود. عملکرد این ویروس کاملا متفاوت است ونحوه عملکرد ان کاملا منحصر به فرد است.

از طرفی هزینه های بسیار بالای مصرف انرژی وتولیدسبستمهای تهویه مطبوع تمام هوای تازه با فیلتراسیون خاص مانع اجرای ان در بیمارستانها می شود.

دلیل ابنکه بیشترین امار انتقال ویروس در ICU وCCU گزارش شده است درصورتیکه فاصله تخت ها از هم بصورت استاندارد لحاظ شده است همین سیستمهای تهویه مطبوع می باشد.

سوال ۲: ایا امکان ضدعفونی فیلتر دستگاههای تهویه مطبوع خانگی وجود ندارد ؟
جواب این امکان وجود دارد ولیکن زمان ماندگاری مادههای ضدعفونی کننده موجود بسیار کم است.
بطور مثال الکل بعد از مدت کوتاهای بخار شده وازبین می رود.
ضمن اینکه تعداد واندازه شبکه های فیلتر باعث می شود که ویروس به سادگی از داخل این شبکه ها عبور کند یعنی اینکه عملا ضدعفونی فیلتر فایده ای ندارد.