پرش لینک ها

بهترین نوع فن کویل

پیش از پرداختن به بهترین نوع فن کویل توضیحات مختصری در خصوص آن می دهیم.

تعریف فن کویل

فن کویل وسیله ای است  که برای سرمایش و گرمایش در ساختمان ها استفاده می شود. همانطور که مشخص است از دوبخش فن و کویل تشکیل شده است.

 

انواع فن کویل

انواع فن کویل از نظر سرمایش و گرمایش

  • دو لوله
  • چهار لوله

فن کویل های چهار لوله قابلیت سرمایش و گرمایش همزمان در یک محیط را دارند زیرا دارای دو لوله در جهت رفت و دو لوله در جهت برگشت می باشند. ولی فن کویل های دو لوله دارای یک لوله در جهت ورود آب و یک لوله در جهت بازگشت آب می باشند. و تنها قادر به انجام  یکی از فرایند های سرمایش یا گرمایش در یک محیط می باشند.

مزایای فن کویل

  • هزینه کمتر
  • کنترل ساده تر
  • اشغال فضای کمتر
  • عدم نیاز به کانال کشی
  • تنظیم دمای محیط به میزان دلخواه
  • تولید صدای کمتر نسبت به بقیه وسایل های سرمایشی و گرمایشی

معایب فن کویل

در فن کویل های کانالی به علت ارتباط کانال با هوای آزاد در صورت بی کیفیت بودن فیلتر یا دستگاه تهویه آلودگی خارج از محیط به محیط داخل ساختمان وارد می شود. در این شرایط یک دستگاه تهویه جداگانه باید تهیه کرد که ایجاد هزینه مازاد می کند.

انتخاب بهترین نوع فن کویل

انتخاب فن کویل بستگی به نیاز،سایز و ابعادی که برای فن کویل در نظر دارید، هزینه آن و نوع زمینی و سقفی یا کانالی بودن آن دارد. به همین دلیل نمی توان یک نوع واحد از آن را به عنوان بهترین معرفی کرد زیرا شرایط و نیاز ها متفاوت است. تنها با معرفی انواع آن ها و بیان ویزگی ها  می توان خواننده را در انتخاب محصول راهنمایی کرد.