پرش لینک ها

تهویه ساختمان های اداری تجاری مسکونی

تهویه ساختمان های اداری تجاری مسکونی و سیاحتی و زیارتی

برای تهویه ساختمان های اداری با توجه به اینکه رنج دمای محیط می بایست بین 27 تا 19 درجه سانتی گراد باشد. تمام محصولات با توجه به نوع معماری و منطقه آب و هوایی قابل استفاده هستند.

با این توضیح که در ساختمان های اداری به دلیل بالا بردن راندمان پرسنل معمولا مقداری هوای تازه در نظر گرفته می شود.

در ساختمان های تجاری تردد بسته به تعداد جمعیت هوای تازه جهت محیط در نظر گرفته می شود و معادل آن هوای خروجی لحاظ می گردد.

در اماکن زیارتی خیلی شلوغ از سیستم های تهویه مطبوع تمام هوای تازه استفاده می شود. همچنین فیلتراسیون در جلوگیری از ورود گرد و غبار انجام می شود.