پرش لینک ها

روشهای عددی درکنترل دما

چشم اندازهای آینده روش های عددی در کنترل دما :

1) استفاده از به روز ترین و بهترین نرم افزارهای تهویه مطبوع و سرمایشی به سبب طراحی سیستم های سرمایش و استفاده در روش های عددی در کنترل دما
2) استفاده از جدیدترین روش های حل عددی و تحلیل  Computational Fluid Dynamics) CFD، در طراحی سرمایشی و حرارتی و مدل سازی مرکز داده
3) تجزیه و تحلیل کردن، بررسی و مشاوره با رویکرد کاهش هزینه و افزایش بازده انرژی
4) استفاده کردن از تخصص و تجربه مهندسان کمپانی Johnson Controls کانادا
5) تولید طراحی، تست و تولید کلیه محصولات سرمایشی بوسیله ی متخصصان متبحر و نخبه ایرانی در کشور

 

مزایای  شرکت ها دز زمینه ی این سیستم ها

1) خدمات رسانی پس از فروش بسیار فعال
2) فروش لوازمهای سرمایشی
3) تأمین قطعات مورد نیاز سیستم های سرمایشی
4)دارا بودن به آزمایشگاه تخصصی به برای تست سیستم های سرمایشی مرکز داده
COOLING SOLUTIONS

با نظر به فعالیت 24 ساعته تجهیزات و لوازمات گرمازای IT در مرکز داده، توصیه میشود به منظور تأمین سرمایش مورد نیاز، ضمن همسان سازی مسیرهای جریان هوای سرد و گرم، راهکار مشخصی برای توزیع هوای سرد و جمع آوری هوای گرم در نظر گرفته شود.

 

به لحاظ کلی سه روش زیر به منظور کنترل دما در یک مرکز داده استفاده می گردد:

 

1)Rack-Oriented

 

2) Row-Oriented

 

3) Room-Oriented

 

راه های توزیع و بخش

مکانیزم سیستم سرمایشی در مرکز داده با توانایی زیاد، به شکل توزیعی و بازگشتی میباشد. برای هر مکانیزم، سه راه اصلی زیر وجود دارد:

 

1) نیمه متمرکز (Locally Ducted):

در روش Locally ducted جریان هوا به وسیله داکت در اطراف راهروی گرم یا سرد ، متناسب با سیستم توزیع یا بازگشتی، توزیع، پخش و جمع آوری میشود.

 

2) متمرکز (Fully Ducted):

در روش Fully Ducted سیستم توزیع، پخش و جمع آوری به صورت مستقیم، از طریق یک مسیر بسته از راهروی گرم یا سرد، جریان هوا را توزیع، پخش و یا جمع آوری می نماید.

 

3) غیرمتمرکز (Flooded) :

در راهکار Flooded سیستم توزیع، پخش یا بازگشتی بدون هیچ گونه داکت کشی خاصی، جریان هوا را توزیع و یا جمع آوری می کند.

هر یک از روش های فوق می تواند به صورت ترکیبی در سیستم توزیع و یا جمع آوری استفاده شود. بدین شکل 9 راه متفاوت ایجاد خواهد شد.

 

وظایف این سیستم ها

کار اصلی سیستم سرمایش،ساخت سرما و توزیع و پخش آن برای استفاده تجهیزات است. در قسمت اول یعنی ساخت سرما، هر سه راهکار مشابه میباشند. به عبارتی مقدار سرمایی که تولید میشود برابر با مقدار گرمایی میباشد که در اتاق بوسیله ی تجهیزات تولید می شود. در قسمت دوم یعنی توزیع هوای سرد تولید شده، هر یک از سه راهکار دارای روش های مخصوص و خاصی جهت توزیع و پخش هوای سرد میباشد.

اولین راه سرمایشی مراکز داده، راهکاری مبتنی بر اتاق Room Oriented  است. در این راهکار قسمت CRAC و یا Computer Room Air conditioner به کل اتاق اختصاص داده می شود. در راهکار مبتنی بر ردیف Row Oriented، واحد CRAC به هر ردیف اختصاص می یابد و در راهکار مبتنی بر رک Rack Oriented، واحد CRAC به هر رک اختصاص می یابد.

اشکالات و فواید الگوی گردش هوا به بیان تهویه نوین متناسب با نوع مرکز داده نوع راهکار:

 

Room-Oriented  مبتنی بر اتاق:

1) امکان فراهم نمودن سطح افزونگی مقرون به صرفه
2) استفاده بهینه از تمام ظرفیت دستگاه
3) دارای رژیم جریان هوای آشفته (Turbulence)
4) هزینه مناسب نصب تداخل هوای گرم و سرد قدیمی با ظرفیت پایین
5) بهره وری پایین
6) Re-circulation و Bypass
7) وابستگی به ایجاد راهروی سرد یا گرم
8) نداشتن وابستگی به ابعاد اتاق بهره وری بالا
9) جداسازی هوای گرم و سرد از طریق تشکیل راهرو جدید با ظرفیت متوسط و بالا
10) وابستگی به ابعاد اتاق
11)عدم وابستگی کارکرد سیستم های سرمایشی به یکدیگر
12) پخش یکسان برودت در ارتفاع

 

 Row-Oriented مبتنی بر راهرو:

1) امکان پیاده سازی در فضاهای محدود
2) پیش بینی سطح افزونگی
3) تمرکز گردش هوا درون رک جدید با ظرفیت متوسط و بالا
4) نداشتن وابستگی به ابعاد اتاق
5) بهره وری بالا

 

Rack-Oriented:

مبتنی بر رک