پرش لینک ها

نویسنده: sepehr

ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻦ ﮐﻮﺋﻞ ﻫﺎي ﻣﯿﺪﯾﺎ – Midea

ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻦ ﮐﻮﺋﻞ ﻫﺎي ﻣﯿﺪﯾﺎ – Midea

در
ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻦ ﮐﻮﺋﻞ ﻫﺎي ﻣﯿﺪﯾﺎ - Midea شرح ظرفیت CFM مدل قیمت (ریال) ﻓﻦ ﮐﻮﺋﻞ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﯿﺪﯾﺎ ۳۰۰ MKC-۳۰۰ ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰۰ MKC-۴۰۰ ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰۰ MKC-۶۰۰ ۱۱۹/۰۰۰/۰۰۰ ﻓﻦ ﮐﻮﺋﻞ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﭼﻬﺎر ﻃﺮﻓﻪ ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﻣﯿﺪﯾﺎ ۳۰۰ MKD-۳۰۰ ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰۰ MKD-۴۰۰ ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ ۵۰۰ MKD-۵۰۰ ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰
ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻴﻤﺖ داﻛﺖ اﺳﭙﻠﻴﺖ اﻳﻨﻮرﺗﺮ Cool wave

ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻴﻤﺖ داﻛﺖ اﺳﭙﻠﻴﺖ اﻳﻨﻮرﺗﺮ Cool wave

در
شرح ﻇﺮﻓﯿﺖ(rh / Blu) قیمت (ریال) ۱ داﮐﺖ اﺳﭙﻠﯿﺖ سرد و ﮔﺮم اﯾﻨﻮرﺗﺮ،ﮔﻠﺪﻓﯿﻦ، ﮔﺎز R۴۱۰ ۱۸۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲ داﮐﺖ اﺳﭙﻠﯿﺖ سرد و ﮔﺮم اﯾﻨﻮرﺗﺮ،ﮔﻠﺪﻓﯿﻦ، ﮔﺎز R۴۱۰ ۲۴۰۰۰ ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳ داﮐﺖ اﺳﭙﻠﯿﺖ سرد و ﮔﺮم اﯾﻨﻮرﺗﺮ،ﮔﻠﺪﻓﯿﻦ، ﮔﺎز R۴۱۰ ۳۰۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴ داﮐﺖ اﺳﭙﻠﯿﺖ سرد و ﮔﺮم
ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻴﻤﺖ داﻛﺖ اﺳﭙﻠﻴﺖ ﺳﺎده Cool Wave

ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻴﻤﺖ داﻛﺖ اﺳﭙﻠﻴﺖ ﺳﺎده Cool Wave

در
شرح ﻇﺮﻓﯿﺖ(rh / Blu) قیمت (ریال) ۱ داﮐﺖ اﺳﭙﻠﯿﺖ ﴎد و ﮔﺮم ﺳﺎده، ﮔﻠﺪﻓﯿﻦ، ﮔﺎز R۴۱۰، ﺣﺎره ای ۱۸۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲ داﮐﺖ اﺳﭙﻠﯿﺖ ﴎد و ﮔﺮم ﺳﺎده، ﮔﻠﺪﻓﯿﻦ، ﮔﺎز R۴۱۰، ﺣﺎره ای ۲۴۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳ داﮐﺖ اﺳﭙﻠﯿﺖ ﴎد و ﮔﺮم ﺳﺎده، ﮔﻠﺪﻓﯿﻦ، ﮔﺎز R۴۱۰، ﺣﺎره
نرم افزار های مهندسی

نرم افزار های مهندسی

در Tags
نرم افزار (danfoss (coolselector قبل از راه اندازی و احداث یک سیستم برودتی در محل، لازم است محاسبات متعددی انجام شود. همان طور که ممکن است بدانید، این محاسبات شامل ۲ بخش اصلی است تحلیل ها و پیش بینی های مالی محاسبات و بررسی های
تفاوت اسپلیت و داکت اسپلیت
تفاوت اسپلیت و داکت اسپلیت

تفاوت اسپلیت و داکت اسپلیت

در Tags
اسپلیت و داکت اسپلیت بسیاری افراد هنگام انتخاب اسپلیت با این سوال مواجه می شوند که تفاوت اسپلیت و داکت اسپلیت چیست؟ در زبان انگلیسی اسپلیت  split تلفظ می شود که در ایران گاهی به اشتباه آن را اسپیلت می گویند. در کل اگر بخواهیم کارکرد