Skip links

فن کویل سقفی توکار Cool Wave

فن کویل سقفی توکار Cool Wave

فن کویل های سقفی توکار به دسته زیر تقسیم می شوند :

1- فن کویل سقفی توکار 12 پاسکال Cool Wave

2- فن کویل سقفی توکار 30 پاسکال Cool Wave

 

فن کویل سقفی توکار

فن کویل سقفی توکار 12 پاسکال Cool Wave

 فن كویل های سقفی توكار 12 پاسگال ظرفیت 200 cfm تا 500cfm

 • كاركرد آرام و بي صدا (Supersilent)
 • داراي فيلتر هواي برگشت و جعبه اختلاط هوا (Mixing Box)
 • داراي طراحي بسيار كم حجم و كم ارتفاع با راندمان بالا
 • داراي فن پلاستيكي فشرده (ABS) مقاوم در برابر خوردگي و تغيير دما
 • قابليت مكش از زير و پشت دستگاه
 • مجهز به كويل 3 رديفه
 • قابليت اتصال به هواي تازه (fresh Air)

مشخصات فنی فن كویل های سقفی توكار 12 پاسگال ظرفیت 200 cfm تا 500cfm

فن كویل های سقفی توكار 12 پاسگال ظرفیت 600cfm تا 1200cfm

فن کویل سقفی توکار 12 پاسکال
 • كاركرد آرام و بي صدا (Supersilent)
 • داراي فيلتر هواي برگشت و جعبه اختلاط هوا (Mixing Box)
 • داراي طراحي بسيار كم حجم و كم ارتفاع با راندمان بالا
 • داراي فن پلاستيكي فشرده (ABS) مقاوم در برابر خوردگي و تغيير دما
 • قابليت مكش از زير و پشت دستگاه
 • مجهز به كويل 3 رديفه
 • قابليت اتصال به هواي تازه (fresh Air)

مشخصات فنی فن كویل های سقفی توكار 12 پاسگال ظرفیت 600cfm تا 1200cfm

 

فن کویل سقفی توکار 30 پاسکال Cool Wave

فن كویل های سقفي توكار 30 پاسگال ظرفیت 200cfm تا 600cfm

فن کویل سقفی توکار 30 پاسکال
 • كاركرد آرام و بي صدا (Supersilent)
 • داراي فيلتر هواي برگشت و جعبه اختلاط هوا (Mixing Box)
 • داراي طراحي بسيار كم حجم و كم ارتفاع با راندمان بالا
 • داراي فن پلاستيكي فشرده (ABS) مقاوم در برابر خوردگي و تغيير دما
 • قابليت مكش از زير و پشت دستگاه
 • مجهز به كويل 3 رديفه

مشخصات فنی فن كویل های سقفی توكار 12 پاسگال ظرفیت 600cfm تا 1200cfm

فن كویل های سقفي توكار 30 پاسگال ظرفیت 800cfm تا 1400cfm

فن کویل سقفی توکار 30 پاسکال
 • كاركرد آرام و بي صدا (Supersilent)
 • داراي فيلتر هواي برگشت و جعبه اختلاط هوا (Mixing Box)
 • داراي طراحي بسيار كم حجم و كم ارتفاع با راندمان بالا
 • داراي فن پلاستيكي فشرده (ABS) مقاوم در برابر خوردگي و تغيير دما
 • قابليت مكش از زير و پشت دستگاه
 • مجهز به كويل 3 رديفه

مشخصات فنی فن كويل هاي سقفي توكار 30پاسگال ظرفیت 800cfm تا1400cfm