پرش لینک ها

برچسب: اجزای داخلی چیلر جذبی

اجزا داخلی چیلر تراکمی و جذبی
اجزای داخلی چیلر تراکمی و جذبی

اجزای داخلی چیلر تراکمی و جذبی

در Tags
در این مقاله اصلی ترین اجزای داخلی چیلر تراکمی و جذبی را تشریح می کنیم . چیلرها به دو صورت تراکمی و جذبی موجود می‌باشند که بخش ها و اجزای هرکدام را به‌ صورت مجزا بررسی می‌کنیم . در ابتدا به بررسی اجزای داخلی چیلر