Skip links

برچسب: ایستگاه پمپاژ آب

ایستگاه های پمپاژ آب
طراحی ایستگاه‌های پمپاژ آب و تأسیسات مربوطه

طراحی ایستگاه‌های پمپاژ آب و تأسیسات مربوطه

in Tags

ایستگاه پمپاژ آب چیست؟ این ایستگاه ها به دلیل تامین فشار لازم برای خطوط انتقال آب، ساخته می شوند.تجهیزاتی که در این ایستگاه ها استفاده می شود عبارتند از : شیر آلات ورودی، شیر آلات خروجی، پمپ های انتقال، مخازن ضربه گیر و مخازن ذخیره.