پرش لینک ها

برچسب: تاریخچه vrf

vrf چیست؟
VRF چیست؟

VRF چیست؟

در Tags
سیستم های تهویه مطبوع VRF (Flow) F - (Refrigent) R - (variable) تاریخچه VRF VRF اولین بار سال ۱۹۸۲ در داخل ژاپن اختراع و تولید شد . هم اکنون سیستم های تهویه مطبوع VRF در ۵۰ درصد از ساختمان های اداری و در ۳۳ درصدر
سیستم VRF

سیستم VRF

در Tags
تاریخچه VRF در ابتدا سیستم VRF  از طریق شرکت ژاپنی دایکین بوجود آمد. این دستگاه برندهای مختلفی دارد که اکثرا وارداتی هستند VRF اولین بار سال ۱۹۸۲ در داخل ژاپن اختراع و تولید شد . هم اکنون سیستم های تهویه مطبوع VRF در ۵۰ درصد