پرش لینک ها

برچسب: تعریف علمی تن تبرید

تن تبرید چیست؟
تن تبرید

تن تبرید

در Tags
تن تبرید چیست ؟ در واقع تن تبرید واحد اندازه گیری ظرفیت سرمایشی دستگاه های برودتی مانند چیلر می باشد. عموما برای دستگاه هایی که ظرفیت سرمایش بالایی دارند از تن تبرید و برای دستگاه های سرمازا که ظرفیت پایین تری دارند از بی تی