پرش لینک ها

برچسب: تهویه بخش عمومی

تهویه بیماستان
تهویه بیمارستان

تهویه بیمارستان

برای اطلاعات بیشتر در مورد تهویه بیمارستان به مطلب زیر توجه کنید. تهویه بیمارستان ها از دو بخش تشکیل شده است بخش های بستری و عمومی: تهویه آن ها شبیه تهویه ساختمان های مسکونی می باشد. ولی بهتر است برای هر قسمت درصدی هوای تازه