پرش لینک ها

برچسب: تهویه مجتمع زیارتی

تهویه ساختمان های اداری تجاری مسکونی

تهویه ساختمان های اداری تجاری مسکونی

در Tags
تهویه ساختمان های اداری تجاری مسکونی و سیاحتی و زیارتی برای تهویه ساختمان های اداری با توجه به اینکه رنج دمای محیط می بایست بین 27 تا 19 درجه سانتی گراد باشد. تمام محصولات با توجه به نوع معماری و منطقه آب و هوایی قابل