پرش لینک ها

برچسب: تهویه مناسب

تهویه مناسب از دیدگاه سنتی
تهویه مناسب از دیدگاه طب سنتی‎

تهویه مناسب از دیدگاه طب سنتی‎

در Tags
تهویه مناسب از دیدگاه یک پژوهشگر یک پژوهشگر خصوصیات تهویه مناسب مسکن از دیدگاه طب سنتی را تشریح کرد.فاطمه علیزاده در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار داشت: تهویه منازل عبارت از تجدید بدون وقفه هوا، که در فضاهای بدون مانع به واسطه حرکات عمودی و افقی