پرش لینک ها

برچسب: روش های عددی در کنترل دما

روشهای عددی درکنترل دما

روشهای عددی درکنترل دما

در Tags
چشم اندازهای آینده روش های عددی در کنترل دما : 1) استفاده از به روز ترین و بهترین نرم افزارهای تهویه مطبوع و سرمایشی به سبب طراحی سیستم های سرمایش و استفاده در روش های عددی در کنترل دما2) استفاده از جدیدترین روش های حل