پرش لینک ها

برچسب: سردسازی

تبرید
تعریف تبرید

تعریف تبرید

در Tags
تعریف تبرید یا سردسازی عبارت است از: «ایجاد شرایط مناسب برای کاهش دمای یک مکان (یا یک ماده) نسبت به محیط آن» به بیان دیگر تعریف تبرید «انتقال گرما از یک محیط با دمای پایین به یک محیط با دمای بالاتر است.» سردسازی را می