Skip links

برچسب: سیستم تهویه

تهویه مطبوع (سیستم های سرمایشی و گرمایشی)

تهویه مطبوع (سیستم های سرمایشی و گرمایشی)

in Tags

تهویه مطبوع  را نام های هوارسانی دلپزیر و یا هوایش دلپذیر نیز شنیده ایم. تهویه مطبوع شاخه ای از علم مهندسی مکانیک است و نقش آن ایجاد شرایطی است که انسان در محیط فعالیت و زندگی بتواند احساس راحتی نماید و بتواند در این فضا