پرش لینک ها

برچسب: شرکت تهویه نوین

رزومه شرکت تهویه نوین ایرانیان

رزومه شرکت تهویه نوین ایرانیان

در Tags
برخی از پروژه های دولتی و غیر دولتی شركت مهندسی تهویه نوین ایرانیان پروژه های رفاهی اداری دستگاه ظرفیت به تن پروژه ۱ چیلر هوایی ۱۲۰ برج اداری و مسکونی پاسداران ۲ چیلر هوایی ۷۰ مرکز تجاری خیابان ولیعصر ۳ چیلر هوایی ۲۰ شرکت شیان