پرش لینک ها

برچسب: مزایای کندانسور

کندانسور
کندانسور

کندانسور

در Tags
معرفی کامل کندانسور و عملکرد آن کندانسور یا در اصطلاح سیستم تقطیر کننده که برای تبدیل فاز سیالات از وضعیت گاز به وضعیت مایع توسط مطبوع کردن آن در پیشه های مختلف استفاده می شود. در حقیقت مسئولیت این سیستم گرفتن گرما از سیال گازی