پرش لینک ها

برچسب: مزایای cool wave

مینی چیلر یکپارچه Cool Wave

مینی چیلر یکپارچه Cool Wave

در Tags
شرکت تهویه نوین ایرانیان مینی چیلر هایی یکپارچه با برند Cool Wave به بازار عرضه مینماید. این دستگاه ها می توانند به صورت مستقل از هم برای هر طبقه یا واحد ساختمانی نصب شده و در مدار قرار می گیرند.سیستم مینی چیلر کاملا مستقل هستند