پرش لینک ها

برچسب: معایب چیلر اسکرال

چیلر تراکمی اسکرال

چیلر تراکمی اسکرال

در Tags
چیلر تراکمی اسکرال متشکل از چیلر تراکمی است که در آن از کمپرسور نوع اسکرال استفاده شده است . از این نوع چیلر برای ظرفیت‌های کم استفاده می‌شود و برای افزایش ظرفیت آن از چند کمپرسور اسکرال به‌صورت ترکیبی استفاده می‌شود . سیکل چیلر تراکمی در