پرش لینک ها

برچسب: مقایسه فنی و اقتصادی چیلرها

مقایسه چیلر جذبی و تراکمی از نظر فنی و اقتصادی

مقایسه چیلر جذبی و تراکمی از نظر فنی و اقتصادی

در Tags
در این مطلب به بررسی و مقایسه سیستم چیلر تراکمی اسکرو ، اسکرال و چیلر جذبی شعله مستقیم پرداخته شده است. با توجه به گسترش روزافزون تقاضا برای دستگاه‌های مرکزی ایجاد سرمایش در سیستم‌های تهویه مطبوع ساختمان ، تولید این دستگاه‌ها بسیار متنوع شده، که