پرش لینک ها

برچسب: مقایسه چلیر با ایرواشر

مقایسه چیلر با ایرواشر
مقایسه چیلر با ایرواشر

مقایسه چیلر با ایرواشر

در Tags
در این بخش ابتدا به‌ صورت مختصر چیلر و ایرواشر را معرفی می‌کنیم و سپس به بیان تفاوت‌های اصلی میان این دو سیستم تهویه مطبوع می‌پردازیم . حال برای مقایسه چیلر یا ایرواشر هم چیلر و هم ایرواشر را تا حدودی شرح خواهیم داد.