پرش لینک ها

برچسب: مینی چیلر صنعتی

مینی چیلر صنعتی
مینی چیلر صنعتی

مینی چیلر صنعتی

در Tags
در کاربردهای صنعتی گاهی نیاز خط تولید به برودت باعث ورود مینی چیلر ها به حوزه صنعت شده است،  مینی چیلرهای صنعتی تهویه نوین قابلیت کارکرد در چهارفصل را دارا می باشد و بر اساس نیاز مصرف کننده طراحی و ساخته می شود و قابلیت