پرش لینک ها

برچسب: هوای مناسب اتاق عمل

تهویه اتاق عمل
تهویه اتاق عمل

تهویه اتاق عمل

در Tags
می توان گفت که تهویه اتاق عمل یکی از حساس ترین و ضروری ترین محیط هایی است که لازم است به آن توجه ویژه ای شود. استفاده از انواع دستگاه های الکتریکی، حضور انواع بیمارهایی که ممکن است ناراحتی های تنفسی و حساسیت های مرتبط