پرش لینک ها

برچسب: وسایل گرمایشی

چگونه وسایل گرمایشی را ایمنی کنیم؟
‌چگونه وسایل گرمایشی را ایمنی کنیم؟

‌چگونه وسایل گرمایشی را ایمنی کنیم؟

در Tags
ایمنی وسایل گرمایشی گازسوز شامل پکیج شوفاژی بخاری گازی: هرچند بهتر است برای ایمنی وسایل گرمایشی پکیج شوفاژی در بالکن یا فضای باز دیگری نصب شود ولیکن در صورت نصب داخل ساختمان کلیه موارد ایمنی مربوط به بخاری گازی شامل پکیج شوفاژی هم می گردد.