پرش لینک ها

برچسب: ویژگی های کولر تابلو برق

کولر تابلو برق

کولر تابلو برق

در Tags
کولر تابلو برق  به صورت پورتابل بوده و به تابلو برق متصل میگردد و باعث خنک کاری تابلو برق میشود در این روش نیازی به خنک کردن محیط نمی باشد. این کولر ها قابلیت کار کردن در هوای آزاد را دارا میباشند. شرکت تهویه نوین