پرش لینک ها

برچسب: کرونا در بهار و تابستان

انتشار ویروس کرونا توسط دستگاه های تهویه مطبوع
انتشار کرونا توسط تهویه مطبوع

انتشار کرونا توسط تهویه مطبوع

انتشار ویروس کرونا توسط دستگاه های تهویه مطبوع امکام پذیر است؟ از آنجاییکه درسیستم های تهویه مطبوع اعم از کولر گازی داکت اسپلیت فن کویل فرایند تولید سرمایش ویا گرمایش توسط گردش هوا (عبور هوا از روی کویل) صورت می گیرد. اگرشخص آلوده به ویروس