پرش لینک ها

برچسب: کمپرسور T3

داکت اسپلیت غیر اینورتر
داکت اسپلیت غیر اینورتر

داکت اسپلیت غیر اینورتر

در Tags
 در داکت اسپلیت غیر اینورتر ، کمپرسورها دور ثابت می باشند. بدین صورت که پس از روشن شدن دستگاه ، بعد از رسیدن دمای محیط به دمای دلخواه خاموش و سپس روشن می شود به دلیل اینکه مصرف برق حالت راه اندازی نسبت به مصرف