پرش لینک ها

برچسب: کندانسور آبی

انواع کندانسور و برج خنک کن

انواع کندانسور و برج خنک کن

در Tags
با یک مقاله ساده برای داشتن درکی درست و بهتر از انواع کندانسور و برج خنک کن شروع می نمائیم. احتراق بنزین در سیلندر موتور ماشین دمایی در حدود 2000 درجه سانتی گراد ایجاد می کند. در صورتی که این دمای بالا دفع نشود به